Договір публічної оферти

1. Визначення понять та їх тлумачення
1.1. Терміни та поняття, що використовуються у цьому Договорі, вживаються у значеннях, наведених нижче:
Публічний договір –  цей правочин між Продавцем та Покупцем щодо передачі товару у власність останньому на умовах, які викладені у публічній оферті і є однаковими для всіх Покупців, з моменту акцептування публічної оферти Покупцем (надалі – Договір).
Публічна оферта – пропозиція Продавця, адресована будь-якій фізичній особі, укласти з ним договір купівлі-продажу на умовах, що містяться в публічній оферті та відповідно до положень статті 641 Цивільного кодексу України.
Акцепт – надання Покупцем повної та безумовної відповіді Продавцю на пропозицію укласти договір купівлі-продажу з Продавцем, шляхом:
- проставлення відповідної позначки у спеціальній формі під час реєстрації на Сайті; або
- проставлення відповідної позначки у спеціальній формі під час оформлення замовлення без реєстрації; або
- здійснюючи оплату Товару.
Сайт - сукупність даних (текстів, графічних і дизайнерських елементів, фото, відео та інших результатів інтелектуальної діяльності, комп’ютерних програм), що пов’язані між собою, містяться в інформаційній системі, та забезпечують доступність цієї інформації для кінцевих споживачів та розміщуються за адресою: https://shaleniy-enot.com/ 
Товар – продукція, яка розміщується на Сайті та пропонується Продавцем до продажу.
1.2. Заголовки у цьому Договорі наводяться лише для зручності і не впливають на тлумачення пунктів Договору.
1.3. У випадку, якщо у цьому Договорі використовуються терміни і поняття не визначені цим розділом Договору, то тлумачення такого терміну або поняття відбувається відповідно до тексту цього Договору. У випадку відсутності однозначного тлумачення терміну або поняття, необхідно тлумачити це поняття виходячи із норм чинного законодавства України. 

2. Акцептування пропозиції
2.1. Договір вважається укладеним без його подальшого підписання з моменту отримання Продавцем Акцепту. Здійснюючи Акцепт Покупець також підтверджує, що повністю розуміє та погоджується із умови цього Договору.

3. Предмет договору
3.1. За цим Договором Продавець передає, а Покупець приймає товар у власність та зобов’язується оплатити його у порядку та строки, передбачені цим Договором.
3.2. Перелік та детальна характеристика товару, розміщується на Сайті.
3.3. Товар може відрізнятися від фото товару, розміщеного на Сайті, зокрема через різну кольоропередачу на різних екранах.
3.4. Продавець має право в будь-який час вносити зміни та доповнення в опис товару, що розміщується на Сайті.
3.5. Покупець має право звернутися до Продавця для уточнення будь-яких деталей щодо товару, направивши листа на адресу електронної пошти: shaleniyenot@gmail.com 

4. Ціна товару та порядок розрахунків
4.1. Розрахунки між Сторонами можуть проводитися шляхом:
 4.1.1. оплати замовлення онлайн з використанням технічних можливостей Сайту;
 4.1.2. оплати відкладеного платежу оператору поштового зв’язку (службі доставки). В такому випадку може стягуватися додаткова плата відповідно до тарифів оператора поштового зв’язку (служби доставки).
4.2. Покупець має право самостійно обрати спосіб здійснення оплати з доступних способів оплати, інформація про які міститься на Сайті.
4.3. Вартість доставки товару не включається у вартість товару та оплачується Покупцем безпосередньо при отриманні товару відповідно до тарифів оператору поштового зв’язку.
4.4. Продавець має право змінювати ціни в односторонньому порядку без додаткового попередження Покупця. Зміна ціни не допускається щодо товару, який було замовлено Покупцем та Продавцем надіслано підтвердження про отримання замовлення.
4.5. Продавець зобов’язується передати товар оператору поштового зв’язку для його доставки Покупцеві після здійснення Покупцем повної оплати вартості товару, крім випадків, коли Покупець обрав в якості способу оплати відкладений платіж оператору поштового зв’язку (службі доставки).  
4.6. Покупець погоджується, що ціна на товар є актуальною в момент формування замовлення та натискання на кнопку «У кошик». Якщо Покупець одразу не оформлює замовлення, ціна може змінюватися.

5. Порядок реєстрації на Сайті
5.1. З метою здійснення реєстрації на Сайті Покупець самостійно заповнює реєстраційну форму на Сайті. 
5.2. Покупець зобов’язаний надати достовірну та повну інформацію про себе, зокрема:
5.2.1. ім’я та прізвище;
5.2.2. адресу електронної пошти;
5.2.3. номер телефону.
5.3. Покупець самостійно обирає пароль. Пароль повинен містити від 8 до 15 символів і складатись з літер латинського алфавіту та цифр.
5.4. Створення облікового запису Покупця здійснюється автоматично. 
5.5. Покупець може мати лише один обліковий запис. Якщо Покупець зареєстрував більше одного облікового запису, Продавець має право заблокувати їх.
5.6. Продавець має право відмовити в реєстрації облікового запису.

6. Порядок здійснення замовлень
6.1. Для здійснення замовлення Покупець повинен:
6.1.1. Обрати конкретний товар на Сайті;
6.1.2. Додати обраний товар у кошик, натиснувши кнопку «У кошик»;
6.1.3. Підтвердити намір придбати конкретний товар та вказати необхідну кількість, та обрати інші опції (за наявності) та натиснути кнопку «Оформити замовлення» або кнопку «Купити в один клік»;
6.1.4. Покупець для оформлення замовлення, вказує контактні дані, а саме: прізвище та ім’я, адресу електронної пошти, номер телефону, обирає спосіб доставки із доступних на Сайті та вказує за необхідності дані для доставки, обирає спосіб оплати та натискає на кнопку «Підтвердити замовлення». Для оформлення замовлення зареєстрованим на Сайті Покупцям необхідно авторизуватися в системі. 6.2. Замовлення вважається прийнятим Продавцем після надходження на адресу електронної пошти Покупця, вказану при оформленні замовлення, підтвердження про отримання замовлення.

7. Умови доставлення товару
7.1. Доставлення товару здійснюється способами, вказаними на Сайті.
7.2. Строки та умови доставлення визначаються внутрішніми документами оператора поштового зв’язку (служби доставки), який здійснює доставку.
7.3. При поверненні Покупцем товару плата за доставлення поверненню не підлягає, незалежно від того чи буде задоволено вимогу Покупця про повернення товару.
7.4. У випадку, якщо Покупець з будь-яких причин, які не залежать від Продавця, не отримав товар, зокрема не з’явився до відділення оператора поштового зв’язку, щоб отримати товар, зобов’язання Продавця щодо передачі вважаються виконаними, а гроші, сплачені за такий товар не повертаються.

8. Умови розірвання договору, повернення та обміну товару
8.1. Покупець має право розірвати цей Договір протягом 14 (чотирнадцяти) днів з моменту одержання товару.
8.2. У разі розірвання договору, відповідно до пункту 8.1 цього Договору, Покупець зобов’язаний здійснити повернення товару поштою.
8.3. Для реалізації права на розірвання цього Договору, Покупець зобов’язаний зберігати товар у незміненому стані та не використовувати його.
8.4. Продавець, у випадку розірвання цього Договору, зобов’язаний повернути Покупцю сплачену за товар суму коштів на банківську карту Покупця, з якою здійснювалася оплата протягом 14 (чотирнадцяти) календарних днів з моменту повідомлення Покупцем про розірвання договору.
8.5. Покупець має право обміняти товар належної якості протягом 14 (чотирнадцяти) днів з моменту отримання товару, якщо товар не задовольнив його за формою, габаритами, кольором, розміром або з інших причин не може бути ним використаний за призначенням.
8.6. Покупець має право обміняти куплений ним товар належної якості на аналогічний або обрати інший товар із наявного протягом 14 (чотирнадцяти) днів з моменту отримання товару. У випадку, якщо вартість обраного товару відрізняється від вартості, сплаченої за товар, який обмінюється, Сторони здійснюють перерахунок. 
8.7. У випадку обміну товару, Покупець несе витрати, пов’язані із поштовою пересилкою товару від Покупця Продавцю та відправлення іншого товару Продавцем Покупцю.
8.8. У разі виявлення протягом встановленого гарантійного строку недоліків Покупець, в порядку та у строки, що встановлені законодавством, має право вимагати:
8.8.1. пропорційного зменшення ціни;
8.8.2. безоплатного усунення недоліків товару в розумний строк;
8.8.3. відшкодування витрат на усунення недоліків товару.
8.9. У разі виявлення протягом встановленого гарантійного строку істотних недоліків, які виникли з вини виробника товару (продавця) Покупець має право вимагати:
8.9.1. розірвання договору та повернення сплаченої за товар грошової суми;
8.9.2. вимагати заміни товару на такий же товар або на аналогічний, з числа наявних у Продавця, товар.
8.10. Гарантійний строк на товар складає 30 (тридцять) днів з моменту його отримання. 
8.11. Не підлягають обміну та поверненню товари належної якості, перелік яких визначено постановою Кабінету Міністрів України від 19 березня 1994 р. № 172.

9.Форс-мажорні обставини
9.1. Сторони не несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим Договором у разі, якщо таке невиконання або неповне виконання стало наслідком дії обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин).
9.2. Під обставинами непереборної сили (форс-мажорними обставинами) в цьому Договорі розуміються надзвичайні та невідворотні обставини, що об’єктивно унеможливлюють виконання зобов’язань, передбачених умовами цього Договору, перелік яких міститься в частині 2 статті 14-1 Закону України «Про торгово-промислові палати в Україні», а також обставини технічного характеру, які призводять до технічних збоїв та порушують нормальну роботу Сайту. 
9.3. Сторона, яка потрапила під дію форс-мажорних обставин повинна повідомити іншу Сторону про їх настання не пізніше 2 (двох) робочих днів з моменту виникнення таких обставин.
9.4. Після закінчення дії форс-мажорних обставин, Сторона, яка потрапила під їх дію, повинна повідомити іншу Сторону про їх припинення протягом 2 (двох) робочих днів, а також повідомити протягом якого часу така Сторона має намір виконати свої зобов’язання.  
9.5. Належним та достатнім підтвердженням дії форс-мажору щодо однієї зі Сторін є сертифікат щодо форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили), виданий Торгово-промисловою палатою України.

10. Порядок вирішення спорів
10.1. Усі непорозуміння, суперечності та спори, які можуть виникнути між Сторонами у ході укладення, тлумачення або виконання цього Договору вирішуються Сторонами шляхом переговорів.
10.2. Покупець має право направити Продавцю претензію на електронну пошту: shaleniyenot@gmail.com. Строк розгляду претензії складає 30 днів.
10.3. У разі, якщо Сторонам не вдалось вирішити будь-які  непорозуміння, суперечності та спори шляхом переговорів, вони підлягають вирішенню в суді у порядку, встановленому чинним законодавством України із застосуванням матеріальних та процесуальних норм законодавства України.

11. Інші положення
11.1. У разі, якщо будь-яке з положень цього Договору буде визнано будь-яким компетентним державним органом України недійсним, це не вплине на дійсність або можливість виконання будь-яких інших умов цього Договору, які залишаються повністю дійсними, якщо інше не передбачено законодавством України.
11.2. Покупець надає згоду на направлення йому інформаційних матеріалів, зокрема маркетингового характеру, що містять інформацію про діяльність Продавця.
11.3. Зміни до умов Договору набирають чинності з моменту їх розміщення на Сайті.
11.4. Якщо Покупець здійснює оплату товарів Продавця, або вчиняє інші дії, після внесення змін до цього Договору, тим самим, Покупець погоджується з такими змінами та надає згоду на виконання умов Договору в новій редакції.
11.5. Акцептуючи цей Договір, Покупець також погоджується з Політикою конфіденційності.

Реквізити Продавця:

ФОП Кірей-Решмід Владислава Вікторівна

м. Київ, вул. О. Теліги, буд. 41а, кв.25

IBAN UA94 305299 00000 26000045010489

ФIЛIЯ "РОЗРАХ.ЦЕНТР" АТ КБ"ПРИВАТБАНК", МФО 305299

РНОКПП 3247213185